IT MANAGERwięcej
Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za przygotowanie i zarządzanie projektem wdrożenia systemu SAP, zarządzanie obszarem IT  i systemowe wsparcie procesów biznesowych.

Szczegółowy zakres odpowiedzialności:

 • zarządzanie i nadzór nad infrastrukturą, zasobami IT, 
 • wspieranie kluczowych użytkowników systemu SAP, w trakcie i po wdrożeniu, 
 • kontrola i doskonalenie systemów informatycznych funkcjonujących w firmie,
 • planowanie budżetu IT i nadzór nad jego realizacją,
 • przygotowanie i zarządzanie projektami informatycznymi wspierającymi działania biznesowe firmy,
 • planowanie i wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych wspierających działania operacyjne.
Wymagania wobec kandydata:
 • wykształcenie wyższe, uzupełnione szkoleniami i kursami z zakresu IT oraz zarządzania projektami,
 • dobra praktyczna znajomość systemu SAP,
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów wdrożeniowych systemów zintegrowanych ERP,
 • praktyka w pracy projektowej w środowisku międzynarodowym,
 • doświadczenie i umiejętności z zakresu zarządzania projektami i zespołem projektowym,
 • udział w projektach wspierających działania biznesowe,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, mile widziany język niemiecki,
 • wysokie poczucie odpowiedzialności i umiejętność podejmowania decyzji,
 • umiejętność trafnego definiowania celów i nastawienie na wynik,
 • wysokie umiejętności analityczne wspierające budowanie i rozwój procesów biznesowych,
 • umiejętność budowania autorytetu i efektywnej atmosfery pracy,
 • wysokie zdolności budowania dobrych relacji z ludźmi oraz nastawienie na dialog,
 • zdolności negocjacyjne oraz dążenie do skutecznego rozwiązania problemów.

Wybranemu kandydatowi oferujemy:

 • wyzwania oraz rozwój zawodowy,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • pracę w rozwijającej się firmie o ustabilizowanej pozycji na rynku,
 • pracę w przyjaznym zespole,
 • niezbędne narzędzia pracy.

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie dokumentów na niżej podany adres:

OKT Polska Sp z o.o. - Dział HR 
ul. Mokra 3 
PL-85-810 Bydgoszcz
e-mail: hr@okt.pl

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Prosimy o zamieszczenie w aplikacji następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."

ŚLUSARZ NARZĘDZIOWYwięcej

Wymagania wobec kandydatów:
- min. 2-letnie doświadczenie na stanowisku ślusarza narzędziowego,

- wykształcenie mechaniczne min. zawodowe,

- znajomość budowy form wtryskowych,

- umiejętność czytania rysunku technicznego.


Wybranym kandydatom oferujemy:
- zatrudnienie w stabilnej firmie,
- dobre wynagrodzenie i świadczenia socjalne.

 

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie dokumentów na niżej podany adres:

OKT Polska Sp z o.o. - Dział HR 
ul. Mokra 3 
PL-85-810 Bydgoszcz
e-mail: hr@okt.pl

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Prosimy o zamieszczenie w aplikacji następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."

KIEROWNIK ZMIANY PRODUKCYJNEJwięcej
Stanowisko podlega bezpośrednio Dyrektorowi Produkcji


Główne obszary odpowiedzialności:
þ efektywne zarządzanie dużym zespołem produkcyjnym,
þ odpowiedzialność za przebieg procesu produkcji i jego właściwą organizację,
þ ciągłe monitorowanie jakości zgodnie z obowiązującymi standardami,
þ optymalizowanie procesów produkcyjnych oraz ścisła współpraca z Inżynierem Procesu w zakresie 
      wdrażania filozofii Lean Manufacturing, w tym takich metod zarządzania jak 5S, TPM itp.,
þ składanie propozycji wskaźników mierzących wydajność procesu produkcji,
þ sporządzanie raportów i zestawień wyników produkcyjnych oraz podejmowanie działań
      korygujących niezgodności.
 
Wymagania:
þ wykształcenie średnie, mile widziane wyższe i dodatkowe kursy/szkolenia,
þ doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania dużym zespołem produkcyjnym,
þ swobodna obsługi komputera - szczególnie Ms Excel,
þ wiedza z zakresu procesów przetwórczych i optymalizacyjnych,
þ umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji,
þ łatwość efektywnego komunikowania się z otoczeniem, otwartość na ludzi,
þ umiejętność prowadzenia wielu spraw równocześnie,
þ konsekwencja i stanowczość w działaniu,
þ wysoki poziom rozwoju kompetencji kierowniczych,
þ zaangażowania oraz orientacji na wyniki,
þ gotowość do pracy trzyzmianowej.


Wybranemu kandydatowi oferujemy:
þ możliwość rozwoju zawodowego oraz szkoleń,
þ odpowiedzialną i dającą satysfakcję pracę w międzynarodowej firmie,
þ wyzwania umożliwiające rozwój własnych kompetencji,
þ pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
   

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie dokumentów na niżej podany adres:

OKT Polska Sp z o.o. - Dział HR 
ul. Mokra 3 
PL-85-810 Bydgoszcz
e-mail: hr@okt.pl

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Prosimy o zamieszczenie w aplikacji następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."

UCZNIÓW/STUDENTÓW do pracy dodatkowejwięcej
Osoby uczące się w wieku 18 - 26 lat zapraszamy do programu "UCZ SIĘ I PRACUJ".


W ramach programu zlecamy wykonywanie prac pomocniczych (np. oklejanie, kompletowanie, pakowanie detali), które najczęściej rozliczane są akordowo.

Nie wymagamy kierunkowego wykształcenia, oczekujemy jedynie zaangażowania oraz umiejętności pracy w zespole.

Spróbuj! I wyślj swoje CV na adres hr@okt.pl


---