SUPPLY CHAIN DIRECTORwięcej
Do głównych zadań zatrudnionej osoby będzie należało m.in.:
 • Zarządzanie, monitorowanie i rozwijanie procesów w łańcuchu dostaw.
 • Efektywne zarządzanie przepływem surowców i produktów oraz procesami zakupu, planowania produkcji, dystrybucji i transportu.
 • Aktywne współuczestnictwo w projektach logistycznych w Polsce i  za granicą.
 • Organizacja, monitorowanie oraz optymalizacja procesów logistycznych.
 • Nadzór nad utrzymywaniem i poprawą wskaźników operacyjnych i kosztowych.
 • Zarządzanie podległym zespołem: wyznaczanie celów, kontrola ich realizacji, motywowanie, wspieranie, ocena i rozwój.
 • Opracowywanie, wdrażanie i monitorowanie projektów organizacyjnych i logistycznych.
 • Nadzór nad przygotowaniem budżetów kosztowych i inwestycyjnych pionu oraz kontrola ich realizacji.
 • Reprezentowanie  firmy w kontaktach handlowych i w negocjacjach w zakresie przydzielonych obowiązków.

Oczekiwania wobec kandydatów:
 • Wykształcenie wyższe, poparte szkoleniami z zakresu zarządzania, logistyki, ekonomii.
 • Doświadczenie  na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
 • Proaktywna postawa i otwartość na wyzwania.
 • Elastyczność w poszukiwaniu nowych rozwiązań.
 • Szeroka wiedza z zakresu planowania i zarządzania gospodarką magazynową.
 • Doświadczenie w implementowaniu nowoczesnych metod zarządzania logistyką.
 • Wysokie kompetencje menedżerskie.
 • Umiejętność zarządzania projektami i realizowania ambitnych zadań.
 • Zdolność analitycznego myślenia i prawidłowego formułowania wniosków.
 • Doświadczenie w pracy z systemami klasy ERP.
 • Umiejętność podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.
 • Umiejętność budowania autorytetu i dobrej, efektywnej atmosfery pracy.
Wybranym kandydatom oferujemy:
 • Intensywny rozwój zawodowy oraz pracę w międzynarodowym środowisku.
 • Dużą samodzielność i możliwość kreowania nowych rozwiązań.
 • Pracę w dużej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie.

 

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie dokumentów na niżej podany adres:

OKT Polska Sp z o.o. - Dział HR 
ul. Mokra 3 
PL-85-810 Bydgoszcz
e-mail: hr@okt.pl

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Prosimy o zamieszczenie w aplikacji następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."

SPECJALISTA DS. MARKETINGUwięcej
Do głównych zadań zatrudnionej osoby będzie należało m.in.:
 • udział w tworzeniu projektów marketingowych,
 • opracowywanie i aktualizowanie materiałów promocyjnych,
 • przygotowywanie prezentacji marketingowych,
 • wsparcie akcji promocyjnych produktów,
 • monitorowanie wizerunku produktów na rynku i w mediach,
 • wspieranie procesów związanych z wdrożeniem nowych produktów na rynek,
 • prowadzenie analiz marketingowo-sprzedażowych.

Od kandydató oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego (preferowane z zakresu zarządzania i marketingu, ekonomii),
 • kilkuletniego doświadczenia zawodowego w obszarze marketingu oraz we współpracy z agencjami reklamowymi,
 • dobrej znajomości języka angielskiego,
 • bardzo dobrej obsługi programów graficznych (Corel, Paint, IrfanView) oraz pakietu Office (PPT, Excel),
 • zdolności organizacyjnych i umiejętności analitycznego myślenia,
 • zainteresowania rozwojem zawodowym w obszarze marketingu i otwartości na nowe wyzwania,
 • kreatywności i inicjatywy w działaniu,
 • rozwiniętych umiejętności komunikacji i współpracy.
Wybranym kandydatom oferujemy:
 • ciekawą, pełną wyzwań pracę w międzynarodowym zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • atrakcyjne wynagrodzenie.

 

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie dokumentów na niżej podany adres:

OKT Polska Sp z o.o. - Dział HR 
ul. Mokra 3 
PL-85-810 Bydgoszcz
e-mail: hr@okt.pl

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Prosimy o zamieszczenie w aplikacji następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."

SPECJALISTA DS. PERSONALNYCHwięcej
Do głównych zadań zatrudnionej osoby będzie należało m.in.:
 • Prowadzenie powierzonych projektów rekrutacyjnych.
 • Wspieranie działań związanych z identyfikacją potrzeb szkoleniowych, planowaniem i organizacją szkoleń pracowników.
 • Wsparcie kadry menedżerskiej w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Współudział  w kreowaniu  kultury organizacyjnej i realizowaniu  projektów z zakresu HR.
 • Zarządzanie całością spraw związanych z programami praktyk, stażów dla młodzieży oraz opieka nad nimi.
 • Organizowanie, przygotowanie i czynny udział w targach pracy.
 • Prowadzenie całości działań związanych ze współpracą z Agencjami Pracy Tymczasowej (APT), w tym wyszukiwanie dostawców tych usług.
Oczekiwania wobec kandydatów:
 • Wykształcenie wyższe, poparte szkoleniami z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku.
 • Dobra znajomość języka angielskiego.
 • Proaktywna postawa i otwartość na wyzwania.
 • Umiejętność współpracy z ludźmi i budowania dobrych relacji.
 • Umiejętność samodzielnej organizacji pracy i realizowania wyznaczonych celów.
 • Podstawowa znajomość przepisów prawa pracy będzie dodatkowym atutem.
 • Umiejętność budowania dobrej, przyjaznej atmosfery.
 • Wysokie umiejętności komunikacji i dyskrecja.
Wybranym kandydatom oferujemy:
 • Możliwość rozwoju zawodowego oraz pracę w przyjaznym środowisku.
 • Dużą samodzielność i możliwość kreowania nowych rozwiązań.
 • Pracę w dużej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.

 

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie dokumentów na niżej podany adres:

OKT Polska Sp z o.o. - Dział HR 
ul. Mokra 3 
PL-85-810 Bydgoszcz
e-mail: hr@okt.pl

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Prosimy o zamieszczenie w aplikacji następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."

INŻYNIER PRODUKCJIwięcej

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie ściśle współpracować
z Kierownikiem Procesu Produkcyjnego, a jej główne zadania to:

 • wykonywanie analiz zachowania tworzyw sztucznych w odniesieniu do rodzaju wyprasek i zastosowanej technologii,
 • opisywanie optymalnych parametrów procesu – tworzenie dokumentacji technologicznej,
 • opiniowanie stosowanych tworzyw sztucznych (gatunek, parametry fizyko-chemiczne, wytrzymałość, wpływ skurczu, etc.) – tworzenie dokumentacji prób,
 • wykonywanie analiz błędów i wad wyrobów wynikających z procesu technologicznego oraz opracowywanie zestawień przyczyn tych wad oraz możliwych rozwiązań,
 • wskazywanie możliwych zmian konstrukcyjnych w  wyrobach w celu poprawy ich funkcjonalności, jakości itp.
 • monitorowanie kierunków rozwoju branży tworzyw sztucznych, a także oprzyrządowania do ich przetwórstwa,
 • tworzenie dokumentacji przebiegu procesów technologicznych,  instrukcji stanowiskowych, instrukcji technologicznych itp.,
 • uczestnictwo w nowych uruchomieniach form wtryskowych, w próbach technologicznych, odbiorach nowych form itd.,
 • uczestnictwo w ogólnofirmowych projektach usprawniających procesy, technologię, narzędzia itp.
Wymagania wobec kandydatów:
 • bardzo dobrej znajomości właściwości i zachowania tworzyw sztucznych,
 • szerokiej wiedzy z zakresu procesów wtryskowych oraz maszyn wtryskowych i urządzeń peryferyjnych,
 • znajomości konstrukcji form wtryskowych,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie dobrym,
 • umiejętność ustawiania wtryskarek – mile widziane Engel, DEMAG – oraz oprzyrządowania (np. robotów),
 • umiejętność tworzenia dokumentacji technologicznej i procesowej,
 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • samodzielność i odpowiedzialność za wykonanie powierzonych zadań,
 • umiejętności analityczne i wyciąganie właściwych wniosków z uzyskanych wyników,
 • zaangażowanie i wytrwałość w podejmowanych działaniach,
 • wysokie umiejętności komunikacyjne służące budowaniu właściwych relacji w zespole.
Wybranym kandydatom oferujemy:
 • pracę w rozwijającej się firmie o ustabilizowanej pozycji na rynku,
 • wyzwania i możliwość rozwoju zawodowego,
 • dobre wynagrodzenie,
 • przyjazną atmosferę pracy i wsparcie w trudnych sytuacjach,
 • elastyczny czas pracy.

 

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie dokumentów na niżej podany adres:

OKT Polska Sp z o.o. - Dział HR 
ul. Mokra 3 
PL-85-810 Bydgoszcz
e-mail: hr@okt.pl

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Prosimy o zamieszczenie w aplikacji następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."

PRACOWNIK PRODUKCJI - OBSŁUGA WTRYSKAREKwięcej
Praca polega na kontroli jakości, obróbce końcowej wyprodukowanych detali (gradowaniu i przycinaniu wypływów) oraz oklejaniu, kompletowaniu i pakowaniu wyrobów.

Zapraszamy do pracy zarówno kobiety jak i mężczyzn.
Nie wymagamy doświadczenia zawodowego.


Wymagania wobec kandydatów:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • zdolności manualne,
 • spostrzegawczość i poczucie odpowiedzialności.
Oferujemy:
 • zatrudnienie na UMOWĘ O PRACĘ na cały etat,
 • ciekawe warunki zatrudnienia (m.in. premie, dodatek za pracę w systemie zmianowym i atrakcyjne świadczenia socjalne),
 • możliwość zdobywania i poszerzania doświadczenia zawodowego,
 • pracę w stabilnej firmie.

 

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie dokumentów na niżej podany adres:

OKT Polska Sp z o.o. - Dział HR 
ul. Mokra 3 
PL-85-810 Bydgoszcz
e-mail: hr@okt.pl

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Prosimy o zamieszczenie w aplikacji następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."

MAGAZYNIERwięcej
Praca polega na:
 • przygotowywaniuu i kompletacji wyrobów wg zamówień,
 • przyjmowaniu zwrotów oraz dostaw i weryfikacja dokumentów,
 • etykietowaniu wyrobów oraz właściwym znakowaniu i opisywaniu palet,
 • wstawianiu palet w odpowiednie sektory magazynowe,
 • wypełnianiu dokumentacji magazynowej.

Zapraszamy do pracy zarówno kobiety jak i mężczyzn.
Nie wymagamy doświadczenia zawodowego.


Wymagania wobec kandydatów:
 •  spostrzegawczość i poczucie odpowiedzialności,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • gotowość do pracy trzyzmianowej (według harmonogramu),
 • chęć do pracy i zdobywania doświadczenia zawodowego,
 • mile widziane:
  - uprawnienia na wózki widłowe,
  - doświadczenie w pracach magazynowych

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę tymczasową na cały etat,
 • ciekawe warunki zatrudnienia (m.in. premie, dodatek za pracę w systemie zmianowym),
 • możliwość zdobywania i poszerzania doświadczenia zawodowego,
 • pracę w stabilnej firmie.
Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie dokumentów na niżej podany adres:

OKT Polska Sp z o.o. - Dział HR 
ul. Mokra 3 
PL-85-810 Bydgoszcz
e-mail: hr@okt.pl

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Prosimy o zamieszczenie w aplikacji następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."

UCZNIÓW/STUDENTÓW do pracy dodatkowejwięcej
Osoby uczące się w wieku 18 - 26 lat zapraszamy do programu "UCZ SIĘ I PRACUJ".


W ramach programu zlecamy wykonywanie prac pomocniczych (np. oklejanie, kompletowanie, pakowanie detali), które najczęściej rozliczane są akordowo.

Nie wymagamy kierunkowego wykształcenia, oczekujemy jedynie zaangażowania oraz umiejętności pracy w zespole.

Sam wybierasz dni, w których chcesz przyjść do pracy, a masz do dyspozycji 7 dni - od poniedziałku do niedzieli (możesz przychodzić np. tylko w weekendy).

Godziny pracy: 6.00 – 14.00, 14.00 – 22.00, 22.00 – 6.00.

Stawka – godzinowa lub akord.

Spróbuj! I wyślj swoje CV na adres hr@okt.pl